Blog

Analitika društvenih medija: koristiti brojke pravilno

Velika je razlika između podataka i informacija - da ona nekada može biti suptilna, ali definitivno postoji. Kompanije danas ulažu ogromna sredstva i napore kako bi ostvarili željenu komunikaciju sa ciljnim javnostima, a kada je u pitanju komunikacija na društvenim mrežama može se reći da se uloženo multiplicira. Danas gotovo svi osećaju “pritisak” da budu prisutni na društvenim mrežama po principu “ako su oni treba i mi”. Slažemo se da je prisustvo na društvenim mrežama danas must, ali ta potreba je daleko od dovoljnog da bi se krenulo kako treba.


E sad tu na scenu stupa razlika između podataka i informacija. Podaci su samo brojevi, dok su informacije izvedene iz brojeva i predstavljaju vrednost - nešto smisleno i vredno što nam može pomoći u ostvarenju željenih ciljeva.


Pa tako npr. broj pratilaca ne nekoj društvenoj mreži predstavlja samo podatak dok njihova aktivnost, kako oni interaguju, kako generišu neki upit ili sl. predstavlja informaciju.


Kako bismo ocenili koje informacije imaju značenje za konkretnu kompaniju potrebno je zaviriti unutar nje same, upoznati njene klijente, zaposlene, pa i konkurente. Treba napraviti korak dalje u odnosu na puko brojanje like-ova, udubiti se i izvući korisne informacije koje će unaprediti kompaniju.


U tom trenutku na scenu stupamo mi  - marketinški stručnjaci koji pronalaze načine da povežu komunikacione aktivnosti sa željenim rezultatima i generišu informacije za donošenje smislienih odluka i aktivnosti.


Par dodatnih saveta za prevođenje podataka u korisne informacije I ostvarenje koristi od predstavljanja na DM

  • merenja mogu biti usmerena na povećanje prihoda ili smanjenje troškova – oba su važna i korisna
  • postovi na društvenim mrežama koji sadrže link ka landing strani mogu se koristiti za praćenje prodaje generisane preko posta. Linkovi koji vode na sajt mogu se analizirati po principu prodajnog levka koji govori o tome kako su posetioci došli na sajt, kuda su se kretali i da li su obavili kupovinu ili izvšili određenu akciju
  • korišćenje društvenih mreža za zapošljavanje čime se štedi na plaćenim oglasima
  • smanjenje troškova Kontakt centara i Korisničkih servisa komunikacijom na društvenim mrežama. Takođe postavka sekcija “Najčešće postavljana pitanja” na sajt kompanije usmerava korisnike da sami pronađu informaciju koja im je potrebna


… i sve u svemu slažemo se da su brojevi potrebni i korisni, ali i da ukoliko ih ne prevedemo u informacije relevantne za poslovanje i donošenje odluka i nemaju toliku vrednost…

 

MarkLab d.o.o. / Srbija

Društvene mreže

Image