Blog

Veštačka inteligencija u Content Marketing-u - Šta je i kako je koristiti?

Bez obzira koji sadržaj pišete ili koje priče priča vaš brend, postoji velika šansa da uz pomoć mašina to radite još bolje.


Veštačka inteligencija (AI), uprkos svim promenama i dešavanjima u marketingu postala sila koja je prisutna i stvarna i menja način na koji brendovi i ljudi stvaraju sadržaj.


Jedno od istraživanja koje je sprovedeno rezultiralo je izjavama ispitanika da je od 10 upotreba veštačke inteligencije čak 7 onih koje se odnose na Content marketing i uključuju: analizu sadržaja, odabir ključnih reči, kreiranje sadržaja na osnovu podataka, optimizaciju, kreiranje personalizovanog sadržaja i A/B testiranje radi poboljšanja sadržaja.


Marketinški lideri koji su ispitivani gladni su načina na koji mogu poboljšaju Content Marketing. I to je sjajna prilika za marketinške stručnjake i kompanije koji se oslanjaju na sadržaj kako bi upravljali svojim poslovanjem. Veštačka inteligencija može biti ono što daje konkurentsku prednost, omogućujući marketinškim stručnjacima da razmišljaju, kreiraju, promovišu i optimizuju kao nikada pre.


Ali postoji i realna opasnost za one koji ne uspeju da razumeju i prilagode se novim tehnologijama –ostaće u prošlosti.


Šta je veštačka inteligencija za Content marketing?
Veštačka inteligencija je termin koji pokriva mnogo različitih tehnologija (kao npr. machine learning) koje koriste slične principe za obavljanje različitih tipova kognitivnih zadataka podjednako dobro ili bolje od ljudi.


Na primer, Gmail sada koristi veštačku inteligenciju da bi predvidio sledeću reč koju ćete otkucati u mejl porukama i ponudio automatski predlog tako da možete ubrzati kucanje. Softverski pomoćnik kao što je Grammarli koristi veštačku inteligenciju da ponudi preporuke kako bolje pisati. I vaš iPhone predviđa koji bi bili najprikladniji odgovori za tekstualnu poruku koju ste upravo dobili, tako da ne morate razmišljati o tome šta da pišete.


U svim slučajevima, AI se koristi, u različitim kontekstima, za “čitanje” i “pisanje”.


Sposobnost da se "čita" ljudski jezik je domen tehnologije koju pokreće veštačka inteligencija i koja se naziva procesiranje prirodnog jezika (PPJ). Sposobnost „pisanja“ i „govora“ (kao što su Siri i Aleka) zahvaljujući veštačkoj inteligenciji nazvani su generisanje prirodnog jezika (GPJ).


Čak i najosnovniji PPJ i GPJ sistemi mogu u određenoj meri analizirati i kreirati ljudski jezik što je impresivno.


Ali prava magija se dešava kada ovi sistemi imaju mogućnost samo-poboljšanja tokom vremena.


Sistem kao što je Gmail Smart Compose nudi predloge šta treba da kažete sledeće, a zatim uči iz odabranih predloga. Ukoliko stalno ignorišete neku od njegovih preporuka, pretpostavka je da u budućnosti ponuditi različite predloge.


Najnaprednije mašine uče kako da se unapređuju na osnovu korisničkih inputa, umesto da se oslanjaju na ljudskog programera da stalno ažurira pravila koja diktiraju njihove rezultate.


Sada zamislite kako se to odvija u svetu Content Marketing-a.


Napredni inteligentni sistem mašina čita i/ili piše ljudski jezik. Svaki put kada čita ili svaki put kada piše, uči kako da se poboljša i zatim se prilagođava u skladu s tim.


Početkom 2019. godine, OpenAI, neprofitna kompanija za istraživanje veštačke inteligencije koju su podržali Elon Musk, Peter Thiel i Reid Hoffman, objavila je da su napravili model zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji u suštini piše koherentne pasuse teksta.


Model se zove GPT-2 i naučio je kako nešto dobro napisati analizom osam miliona veb stranica.


Poenta ovde nije da će AI zameniti pisce ili ukloniti potrebu za oglašivačima sadržaja. Naglasak je na tome da je ovo prava tehnologija koja pravi napredak u pravcu obavljanja određenih marketinških zadataka bolje od ljudi.


U stvari, većina marketinških kompanija bi bila šokirana kada bi saznali da AI tehnologija koja postoji danas može obavljati određene zadatke Content Marketing-a kao što je pisanje subject-a e-pošte, prepoznavanje nedostataka u strategiji sadržaja i predlaganje ključnih riječi - bolje od ljudi.


Kreiranje sadržaja
Kreiranje sadržaja kratkog formata je već moguće. Postoje komercijalni AI sistemi koji mogu da kreiraju subject e-pošte i određene vrste oglasnih tekstova. Ovi sistemi se koriste za automatsko generisanje teksta, bez ljudskog učešća.


Zahvaljujući gore pomenutom modelu GPT-2 kompanije OpenAI, kreiranje sadržaja dužeg formata može biti moguće uz napredni AI.


Prerano je reći kako će ovaj tip naprednog AI biti operacionalizovan u marketingu, ali implikacije su previše značajne da bi ih stručnjaci za content marketing ignorisali. Mogli bismo da gledamo budućnost na AI bazi gde ljudi i mašine rade ruku pod ruku u kreiranju marketinških sadržaja. Moguće je da sledeće bude kreiranje blogova.

 

Optimizacija sadržaja i pretraživanja
AI može da pomogne u optimizaciji sadržaja pre i posle objavljivanja, čime se smanjuje ručni rad. AI sistemi mogu da rade sa ključnim optimizacionim zadacima kao što su:


• Istraživanje sadržaja
• Predlaganje tema
• Usklađenost robne marke preko sredstava
• Optimizacija za pretraživače
• Poklapanje sadržaja sa korisnikovim potrebama i interesovanjima

Sa AI sistemima koji postoje danas, može se automatizovati značajan deo aktivnosti potrebnih da bi se optimizovao svaki deo sadržaja.


Personalizacija sadržaja i preporuka
Veštačka inteligencija daje preporuke, koristeći podatke pomoću kojih previđa koji sadržaji će se svideti korisnicima. To se vidi u AI sistemima koje koriste Netfliks i Amazon za predlaganje ponuda.


Postoje AI alati koji će analizirati navike korišćenja sadržaja posetilaca sajta, a zatim preporučiti delove sadržaja koji bi mogli da ih zanimaju. Najbolji od ovih sistema uče dinamički na osnovu korisničkih akcija, postaju sve bolji i bolji u predviđanju onoga što bi korisnici možda želeli da pročitate, gledaju ili slušaju.

MarkLab d.o.o. / Srbija

Društvene mreže

Image