Blog

Uspešan događaj? Da li je zaista lako organizovati ga?

Često mislimo da je organizovati događaj piece of cake, da imamo još puuuuno vremena, da je sve što nam je potrebno na dohvat ruke... i tako se sa organizacijom počne u minut do 12... Da bismo vam bar malo olakšali ukoliko događaj pripremate u svojoj režiji podelićemo neke ključne elemente od značaja za njegov uspeh:


1. CILJ DOGAĐAJA

Svaki događaj treba da ima ima primarnu svrhu i cilj. Kada se oni postave, planiranje i postavka budžeta su znatno lakši, a takođe jedino tako je moguće meriti i uspešnost događaja. Svakako ne moramo podsećati da cilj treba da bude realno postavljen. I tu dolazimo do... :


2. PUBLIKA

U zavisnosti od cilja događaja, ali i same kompanije neophodno je definisati ciljnu publiku tj. zvanice jer u zavisnosti od njih slediće odabir teme, prostora i ostalih detalja.


3. PROSTOR

Nakon definisanja cilja i zvanica, odabir odgovarajućeg prostora od vitalnog je značaja za uspeh događaja. Veličina prostora, posedovanje svih potrebnih elemenata, lokacija i lakoća prilaza, posedovanje parkinga i dr. samo su neki od aspekata koje je potrebno razmotriti.


4. VREME

Slično kao i pravo mesto, pravo vreme je takođe od vitalnog značaja za organizovanje uspešnog događaja. Da bi se odredilo najbolje vreme treba uzeti u obzir mnogo faktora, kao što su dani u nedelji, meseci u godini, praznici ili drugi događaji u kalendaru, vrsta događaja, lokacija...


5. PLAN I VREMENSKI OKVIR

Pošto sada imate određen cilj i znate svoju ciljnu publiku, vreme je da se napravi plan izvršenja pojedinačnih zadataka. U zavisnosti od veličine i složenosti događaja, planirajte dovoljno rano da biste imali vremena da razumete svaki aspekt događaja, njegove zahteve i neophodne akcije.
Nekada samo planiranje nije dovoljno, te je potrebno postaviti i vremenski okvir i pratiti obavljeni posao.


6. SADRŽAJ

Jedan od najvažnijih faktora koji treba uzeti u obzir je sadržaj odnosno vrednost koju će događaj pružiti prisutnima. Sadržaj događaja treba da bude interesantan prisutnima, a informacije koje će dobiti relevantne.


7. KLJUČNA PORUKA

Dizajnirajte poruku koju želite da podelite sa prisutnima na događaju. Svrha događaja nije samo da zabavi prisutne, već da organizatoru donese neku korist, odnosno gostima pruži određenu informaciju, izazove željeno ponašanje i sl.


Nadamo se da smo vam malo pomogli, a ako ipak ne želite da glavoboljate o svim detaljima i pojedinačnim stavkama koje odnose znatno vreme i energiju rado ćemo preuzeti organizaciju vašeg događaja i vašim gostima prirediti jedinstveno iskustvo.

MarkLab d.o.o. / Srbija

Društvene mreže

Image